GDPR


Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je Mobytex s.r.o., IČ 2834026 se sídlem v Suchohrdly, Brněnská 215, 669 02.

Společnost Mobytex s.r.o. tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů dle nové směrnice GDPR.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Společnost Mobytex s.r.o. zpracovává osobní údaje, získané v souladu se ZOOÚ, tj. osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky.

Zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy. 

Tyto údaje jsou uchovány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu). 

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy a poskytování služeb
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

 

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby:
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.

 

Práva subjektů údajů

1. Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále má subjekt právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.


Směrnice GDPR

Správce je oprávněn tyto pravidla o ochraně osobních údajl změnit, aby tak plně vyhovovala nové legislatiě GDPR. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu všech současně zpracovávaných subjektů.

 

 

RouterValue
namearticle
controllerpresenter_article
methodpreview
arguments
Array
(
[0] => 2501
)
params
Array
(
[name] => Ochrana-osobnich-udaju-GDPR
[id] => 2501
[arguments] => Array
(
[0] => id
)

)
BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading19.3ms10.20MB
Environment Setup18ms10.13MB
System Initialization3.3ms10.04MB
Controller Setup155ms13.20MB
Presenter Module Logo Render7.1ms10.15MB
Loading I18n From DB1.6ms40.03MB
Presenter Module Search Render12.9ms10.10MB
Presenter Module BasketInfo Render50.9ms11.23MB
Controller Execution15.2ms10.15MB
Total Execution192.9ms13.59MB
View nameDirectoryFilenameCountMinAvgMaxMemory
presenter_module/logoMODPATH/presenterpresenter_module/logo.php13.635ms3.635ms3.635ms0.10MB
presenter_module/newsletter/cs_messageMODPATH/presenterpresenter_module/newsletter/cs_message.php10.099ms0.099ms0.099ms0.00MB
presenter_menu/ul_li_listAPPPATHpresenter_menu/ul_li_list.php11.067ms1.067ms1.067ms0.01MB
presenter_menu/main_menuAPPPATHpresenter_menu/main_menu.php10.029ms0.029ms0.029ms0.00MB
presenter_module/searchMODPATH/presenterpresenter_module/search.php112.521ms12.521ms12.521ms0.10MB
presenter_module/basketinfoMODPATH/presenterpresenter_module/basketinfo.php150.473ms50.473ms50.473ms1.23MB
presenter_menu/categories_alza_styleAPPPATHpresenter_menu/categories_alza_style.php12.661ms2.661ms2.661ms0.02MB
presenter_menu/footer_menuAPPPATHpresenter_menu/footer_menu.php20.219ms0.309ms0.399ms0.00MB
presenter/articleMODPATH/presenterpresenter/article.php10.132ms0.132ms0.132ms0.01MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.345ms1
ROLLBACK0.097ms0
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.118ms12
SELECT *
FROM (`sessions`)
WHERE `session_id` = 'tq5mcp08r41tr6a2d3pp0k57e1'
LIMIT 0, 1
0.399ms0
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.11ms0
SELECT `menus`.*
FROM (`menus`)
WHERE `alias` = 'Horni-menu'
ORDER BY `menus`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.103ms0
SELECT `menu_items`.*
FROM (`menu_items`)
WHERE `menu_id` = 0
ORDER BY `lft` ASC
0.072ms0
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.079ms1
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.058ms1
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 1038228219
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
1.099ms0
select * from settings_variables where model_name = "basket_item"0.093ms3
SELECT `settings`.`id` AS `id`, `settings`.`vat_zero_value`, `settings`.`vat_low_value`, `settings`.`vat_hight_value`, `settings`.`vat_third_value`
FROM (`settings`)
RIGHT JOIN `states` ON (`states`.`setting` = `settings`.`alias`)
WHERE states.id ="cz"
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.079ms1
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.124ms1
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.075ms1
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `visible` = 1
AND `parent_id` = 0
ORDER BY `lft` ASC
0.073ms7
Select MAX(`updated`) as `updated` From `categories`0.058ms1
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.081ms0
SELECT `menus`.*
FROM (`menus`)
WHERE `alias` = 'footer-menu-about-company'
ORDER BY `menus`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.084ms1
SELECT `menu_items`.*
FROM (`menu_items`)
WHERE `menu_id` = 4
ORDER BY `lft` ASC
0.062ms3
SELECT `menus`.*
FROM (`menus`)
WHERE `alias` = 'footer-menu-info'
ORDER BY `menus`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.082ms1
SELECT `menu_items`.*
FROM (`menu_items`)
WHERE `menu_id` = 5
ORDER BY `lft` ASC
0.06ms4
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.101ms1
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.07ms1
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE `contents`.`id` = '2501'
ORDER BY `contents`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.304ms1
SELECT `content_accessories`.*
FROM (`content_accessories`)
WHERE `content_id` = 2501
AND visible != "none"
ORDER BY `position` ASC
0.244ms0
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.065ms0
Total: 264.135ms41
SessionValue
session_idtq5mcp08r41tr6a2d3pp0k57e1
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address3.235.228.219
last_activity1656263781
settingsstdClass [object]

Profiler executed in 0.004s