VÝPRODEJ SKLADU

 

Kategorie Výprodej skladu nabízí zboží dostupné skladem přímo na naši prodejně. Všechny produkty, které zde najdete, jsou k dispozici za velmi zvýhodněné ceny, jelikož se jedná o poslední kusy z našich skladových zásob.

RouterValue
namecategory
controllerpresenter_category
methodindex
arguments
Array
(
[0] => 3601
[1] => 1
)
params
Array
(
[name] => VYPRODEJ-SKLADU
[id] => 3601
[page] => 1
[arguments] => Array
(
[0] => id
[1] => page
)

)
BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.08711.86MB
Environment Setup0.08011.51MB
System Initialization0.15411.68MB
Controller Setup1.05314.51MB
Presenter Module Logo Render0.00210.06MB
Presenter Module Search Render0.08110.41MB
Presenter Module BasketInfo Render0.46412.13MB
Controller Execution0.75113.65MB
Presenter Module Goods Render0.52612.43MB
Presenter Module Good Filtercontainer Render0.12020.80MB
Presenter Module Good Order Render0.00110.00MB
Presenter Module Good Render0.010110.02MB
Presenter Module Good ProducerFilter Render0.00210.00MB
Presenter Module Good AttributesFilter Render0.00110.00MB
Presenter Module Category ContentList Render0.03010.12MB
Total Execution2.045111.70MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'http://www.mobytexpovleceni.cz/VYPRODEJ-SKLADU-c3601'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '3601'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `menus`.*
FROM (`menus`)
WHERE `alias` = 'Horni-menu'
ORDER BY `menus`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0000
SELECT `menu_items`.*
FROM (`menu_items`)
WHERE `menu_id` = 0
ORDER BY `lft` ASC
0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 402624470
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0050
SELECT `settings`.`id` AS `id`, `settings`.`vat_zero_value`, `settings`.`vat_low_value`, `settings`.`vat_hight_value`, `settings`.`vat_third_value`
FROM (`settings`)
RIGHT JOIN `states` ON (`states`.`setting` = `settings`.`alias`)
WHERE states.id ="cz"
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `visible` = 1
AND `parent_id` = 0
ORDER BY `lft` ASC
0.0007
Select MAX(`updated`) as `updated` From `categories`0.0001
SELECT `menus`.*
FROM (`menus`)
WHERE `alias` = 'footer-menu-about-company'
ORDER BY `menus`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `menu_items`.*
FROM (`menu_items`)
WHERE `menu_id` = 4
ORDER BY `lft` ASC
0.0003
SELECT `menus`.*
FROM (`menus`)
WHERE `alias` = 'footer-menu-info'
ORDER BY `menus`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `menu_items`.*
FROM (`menu_items`)
WHERE `menu_id` = 5
ORDER BY `lft` ASC
0.0004
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 18
AND rgt > 37
ORDER BY `lft` ASC
0.0011
SELECT `goods`.`id` AS `id`
FROM (`goods`)
INNER JOIN `categories_goods` ON (`categories_goods`.`category_id` = 3601 AND `goods`.`id` = `categories_goods`.`good_id`)
WHERE categories_goods.id IS NOT NULL
AND `goods`.`visible_retail` = 1
GROUP BY `goods`.`id`
ORDER BY `goods`.`id` ASC
0.03854
INSERT INTO `_sys_request_params` (`data`, `parameters`, `admin_id`, `key`) VALUES ('a:54:{i:295;s:3:\"295\";i:296;s:3:\"296\";i:298;s:3:\"298\";i:299;s:3:\"299\";i:300;s:3:\"300\";i:308;s:3:\"308\";i:310;s:3:\"310\";i:312;s:3:\"312\";i:314;s:3:\"314\";i:315;s:3:\"315\";i:317;s:3:\"317\";i:321;s:3:\"321\";i:323;s:3:\"323\";i:325;s:3:\"325\";i:329;s:3:\"329\";i:330;s:3:\"330\";i:333;s:3:\"333\";i:335;s:3:\"335\";i:337;s:3:\"337\";i:339;s:3:\"339\";i:340;s:3:\"340\";i:342;s:3:\"342\";i:745;s:3:\"745\";i:1414;s:4:\"1414\";i:2236;s:4:\"2236\";i:2608;s:4:\"2608\";i:3131;s:4:\"3131\";i:5775;s:4:\"5775\";i:1045401;s:7:\"1045401\";i:1045501;s:7:\"1045501\";i:1045601;s:7:\"1045601\";i:1045701;s:7:\"1045701\";i:1166801;s:7:\"1166801\";i:2052401;s:7:\"2052401\";i:2052501;s:7:\"2052501\";i:2052601;s:7:\"2052601\";i:2052801;s:7:\"2052801\";i:2052901;s:7:\"2052901\";i:2053001;s:7:\"2053001\";i:2053101;s:7:\"2053101\";i:2053201;s:7:\"2053201\";i:2097501;s:7:\"2097501\";i:2097601;s:7:\"2097601\";i:2097701;s:7:\"2097701\";i:2329701;s:7:\"2329701\";i:2367801;s:7:\"2367801\";i:2368001;s:7:\"2368001\";i:2536001;s:7:\"2536001\";i:3470901;s:7:\"3470901\";i:3471101;s:7:\"3471101\";i:3471201;s:7:\"3471201\";i:3749554;s:7:\"3749554\";i:3749556;s:7:\"3749556\";i:3749557;s:7:\"3749557\";}', '||', 0, '5e538d76167621774703628')0.0011
Select `id` From `goods_price_settings` where `default_eshop` = 1 Limit 10.0001
SELECT `goods_price_settings`.*
FROM (`goods_price_settings`)
WHERE `goods_price_settings`.`id` = 1
ORDER BY `goods_price_settings`.`sort` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories_good`.`id` AS `categories_good:id`, `categories_good`.`good_id` AS `categories_good:good_id`, `categories_good`.`category_id` AS `categories_good:category_id`, `categories_good`.`deepest` AS `categories_good:deepest`, `categories_good`.`updated` AS `categories_good:updated`, `presenter_category`.`id` AS `presenter_category:id`, `presenter_category`.`parent_id` AS `presenter_category:parent_id`, `presenter_category`.`external_id` AS `presenter_category:external_id`, `presenter_category`.`name` AS `presenter_category:name`, `presenter_category`.`text` AS `presenter_category:text`, `presenter_category`.`text2` AS `presenter_category:text2`, `presenter_category`.`seo_name` AS `presenter_category:seo_name`, `presenter_category`.`title` AS `presenter_category:title`, `presenter_category`.`position` AS `presenter_category:position`, `presenter_category`.`lft` AS `presenter_category:lft`, `presenter_category`.`rgt` AS `presenter_category:rgt`, `presenter_category`.`depth` AS `presenter_category:depth`, `presenter_category`.`show_goods` AS `presenter_category:show_goods`, `presenter_category`.`presenter_goods_type` AS `presenter_category:presenter_goods_type`, `presenter_category`.`visible` AS `presenter_category:visible`, `presenter_category`.`type` AS `presenter_category:type`, `presenter_category`.`else_image_id` AS `presenter_category:else_image_id`, `presenter_category`.`image_name` AS `presenter_category:image_name`, `presenter_category`.`ext` AS `presenter_category:ext`, `presenter_category`.`src` AS `presenter_category:src`, `presenter_category`.`image_top_id` AS `presenter_category:image_top_id`, `presenter_category`.`image_og_id` AS `presenter_category:image_og_id`, `presenter_category`.`description` AS `presenter_category:description`, `presenter_category`.`keywords` AS `presenter_category:keywords`, `presenter_category`.`goods_import_url_id` AS `presenter_category:goods_import_url_id`, `presenter_category`.`updated` AS `presenter_category:updated`, `presenter_category`.`filter` AS `presenter_category:filter`, `presenter_category`.`filter_price` AS `presenter_category:filter_price`, `presenter_category`.`discounted_items_show` AS `presenter_category:discounted_items_show`, `presenter_category`.`code` AS `presenter_category:code`, `image`.`id` AS `image:id`, `image`.`document_state_id` AS `image:document_state_id`, `image`.`name` AS `image:name`, `image`.`good_id` AS `image:good_id`, `image`.`updated` AS `image:updated`, `image`.`description` AS `image:description`, `image`.`auto_admin_update_id` AS `image:auto_admin_update_id`, `image`.`position` AS `image:position`, `image`.`default` AS `image:default`, `image`.`watermark` AS `image:watermark`, `image`.`tmp_id` AS `image:tmp_id`, `image`.`ext` AS `image:ext`, `image`.`auto_date_create` AS `image:auto_date_create`, `image`.`auto_date_update` AS `image:auto_date_update`, `image`.`auto_admin_create_id` AS `image:auto_admin_create_id`, `goods`.*
FROM (`goods`)
INNER JOIN `categories_goods` AS `categories_good` ON (`goods`.`id` = `categories_good`.`good_id` AND `categories_good`.`deepest` = 1)
INNER JOIN `categories` AS `presenter_category` ON (`presenter_category`.`id` = `categories_good`.`category_id` AND `presenter_category`.`lft` >= 18 AND `presenter_category`.`rgt` <= 37)
LEFT JOIN `images` AS `image` ON (`image`.`id` = `goods`.`image_id`)
WHERE `goods`.`visible_retail` = 1
AND ( `goods`.`union_id` = 0 OR `goods`.`visible_self` = 1 )
AND `goods`.`id` IN (295,296,298,299,300,308,310,312,314,315,317,321,323,325,329,330,333,335,337,339,340,342,745,1414,2236,2608,3131,5775,1045401,1045501,1045601,1045701,1166801,2052401,2052501,2052601,2052801,2052901,2053001,2053101,2053201,2097501,2097601,2097701,2329701,2367801,2368001,2536001,3470901,3471101,3471201,3749554,3749556,3749557)
GROUP BY `presenter_category:id`, `goods`.`id`
ORDER BY `presenter_category:lft` ASC, goods.name ASC
LIMIT 0, 250
0.00711
SELECT COUNT(*) AS `total_rows` FROM (SELECT `categories_good`.`id` AS `categories_good:id`, `categories_good`.`good_id` AS `categories_good:good_id`, `categories_good`.`category_id` AS `categories_good:category_id`, `categories_good`.`deepest` AS `categories_good:deepest`, `categories_good`.`updated` AS `categories_good:updated`, `presenter_category`.`id` AS `presenter_category:id`, `presenter_category`.`parent_id` AS `presenter_category:parent_id`, `presenter_category`.`external_id` AS `presenter_category:external_id`, `presenter_category`.`name` AS `presenter_category:name`, `presenter_category`.`text` AS `presenter_category:text`, `presenter_category`.`text2` AS `presenter_category:text2`, `presenter_category`.`seo_name` AS `presenter_category:seo_name`, `presenter_category`.`title` AS `presenter_category:title`, `presenter_category`.`position` AS `presenter_category:position`, `presenter_category`.`lft` AS `presenter_category:lft`, `presenter_category`.`rgt` AS `presenter_category:rgt`, `presenter_category`.`depth` AS `presenter_category:depth`, `presenter_category`.`show_goods` AS `presenter_category:show_goods`, `presenter_category`.`presenter_goods_type` AS `presenter_category:presenter_goods_type`, `presenter_category`.`visible` AS `presenter_category:visible`, `presenter_category`.`type` AS `presenter_category:type`, `presenter_category`.`else_image_id` AS `presenter_category:else_image_id`, `presenter_category`.`image_name` AS `presenter_category:image_name`, `presenter_category`.`ext` AS `presenter_category:ext`, `presenter_category`.`src` AS `presenter_category:src`, `presenter_category`.`image_top_id` AS `presenter_category:image_top_id`, `presenter_category`.`image_og_id` AS `presenter_category:image_og_id`, `presenter_category`.`description` AS `presenter_category:description`, `presenter_category`.`keywords` AS `presenter_category:keywords`, `presenter_category`.`goods_import_url_id` AS `presenter_category:goods_import_url_id`, `presenter_category`.`updated` AS `presenter_category:updated`, `presenter_category`.`filter` AS `presenter_category:filter`, `presenter_category`.`filter_price` AS `presenter_category:filter_price`, `presenter_category`.`discounted_items_show` AS `presenter_category:discounted_items_show`, `presenter_category`.`code` AS `presenter_category:code`, `image`.`id` AS `image:id`, `image`.`document_state_id` AS `image:document_state_id`, `image`.`name` AS `image:name`, `image`.`good_id` AS `image:good_id`, `image`.`updated` AS `image:updated`, `image`.`description` AS `image:description`, `image`.`auto_admin_update_id` AS `image:auto_admin_update_id`, `image`.`position` AS `image:position`, `image`.`default` AS `image:default`, `image`.`watermark` AS `image:watermark`, `image`.`tmp_id` AS `image:tmp_id`, `image`.`ext` AS `image:ext`, `image`.`auto_date_create` AS `image:auto_date_create`, `image`.`auto_date_update` AS `image:auto_date_update`, `image`.`auto_admin_create_id` AS `image:auto_admin_create_id`, `goods`.*
FROM (`goods`)
INNER JOIN `categories_goods` AS `categories_good` ON (`goods`.`id` = `categories_good`.`good_id` AND `categories_good`.`deepest` = 1)
INNER JOIN `categories` AS `presenter_category` ON (`presenter_category`.`id` = `categories_good`.`category_id` AND `presenter_category`.`lft` >= 18 AND `presenter_category`.`rgt` <= 37)
LEFT JOIN `images` AS `image` ON (`image`.`id` = `goods`.`image_id`)
WHERE `goods`.`visible_retail` = 1
AND ( `goods`.`union_id` = 0 OR `goods`.`visible_self` = 1 )
AND `goods`.`id` IN (295,296,298,299,300,308,310,312,314,315,317,321,323,325,329,330,333,335,337,339,340,342,745,1414,2236,2608,3131,5775,1045401,1045501,1045601,1045701,1166801,2052401,2052501,2052601,2052801,2052901,2053001,2053101,2053201,2097501,2097601,2097701,2329701,2367801,2368001,2536001,3470901,3471101,3471201,3749554,3749556,3749557)
GROUP BY `presenter_category:id`, `goods`.`id`
ORDER BY `presenter_category:lft` ASC, goods.name ASC) AS `counted_results`
0.0071
SELECT `images`.*
FROM (`images`)
WHERE `good_id` = 3749554
ORDER BY `images`.`id` ASC
0.0010
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `states`.`id` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
Select * From `payment_discounts` Where (`goods_price_setting_id` = 1 or goods_price_setting_id = 0) and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 0.000000 between `from` and `to` and `only_logged` = 00.0000
Select * From `customer_discounts` Where `customer_id` = 0 and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 0.000000 between `from` and `to`0.0020
select (sum(stor_count) - sum(blok_count)) as count from goods_branches where good_id = "3749554"0.0011
SELECT `images`.*
FROM (`images`)
WHERE `good_id` = 3749554
ORDER BY `images`.`id` ASC
0.0000
Select * From `payment_discounts` Where (`goods_price_setting_id` = 1 or goods_price_setting_id = 0) and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 189.000000 between `from` and `to` and `only_logged` = 00.0000
Select * From `customer_discounts` Where `customer_id` = 0 and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 189.000000 between `from` and `to`0.0020
SELECT `images`.*
FROM (`images`)
WHERE `good_id` = 3470901
ORDER BY `images`.`id` ASC
0.0000
Select * From `payment_discounts` Where (`goods_price_setting_id` = 1 or goods_price_setting_id = 0) and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 0.000000 between `from` and `to` and `only_logged` = 00.0000
Select * From `customer_discounts` Where `customer_id` = 0 and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 0.000000 between `from` and `to`0.0000
select (sum(stor_count) - sum(blok_count)) as count from goods_branches where good_id = "3470901"0.0001
SELECT `images`.*
FROM (`images`)
WHERE `good_id` = 3470901
ORDER BY `images`.`id` ASC
0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `lft` > 18
AND `rgt` < 37
AND `lft` <= 19
AND `rgt` >= 26
ORDER BY `lft` ASC
0.0001
select (sum(stor_count) - sum(blok_count)) as count from goods_branches where good_id = "3131"0.0001
select (sum(stor_count) - sum(blok_count)) as count from goods_branches where good_id = "1166801"0.0011
select (sum(stor_count) - sum(blok_count)) as count from goods_branches where good_id = "745"0.0001
select (sum(stor_count) - sum(blok_count)) as count from goods_branches where good_id = "295"0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `lft` > 18
AND `rgt` < 37
AND `lft` <= 27
AND `rgt` >= 28
ORDER BY `lft` ASC
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `lft` > 18
AND `rgt` < 37
AND `lft` <= 35
AND `rgt` >= 36
ORDER BY `lft` ASC
0.0001
Select * From `payment_discounts` Where (`goods_price_setting_id` = 1 or goods_price_setting_id = 0) and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 150.000000 between `from` and `to` and `only_logged` = 00.0000
Select * From `customer_discounts` Where `customer_id` = 0 and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 150.000000 between `from` and `to`0.0020
select (sum(stor_count) - sum(blok_count)) as count from goods_branches where good_id = "5775"0.0001
INSERT INTO `_sys_request_params` (`data`, `parameters`, `admin_id`, `key`) VALUES ('a:2:{s:7:\"pending\";a:12:{s:6:\"select\";a:50:{i:0;s:46:\"`categories_good`.`id` AS `categories_good:id`\";i:1;s:56:\"`categories_good`.`good_id` AS `categories_good:good_id`\";i:2;s:64:\"`categories_good`.`category_id` AS `categories_good:category_id`\";i:3;s:56:\"`categories_good`.`deepest` AS `categories_good:deepest`\";i:4;s:56:\"`categories_good`.`updated` AS `categories_good:updated`\";i:5;s:52:\"`presenter_category`.`id` AS `presenter_category:id`\";i:6;s:66:\"`presenter_category`.`parent_id` AS `presenter_category:parent_id`\";i:7;s:70:\"`presenter_category`.`external_id` AS `presenter_category:external_id`\";i:8;s:56:\"`presenter_category`.`name` AS `presenter_category:name`\";i:9;s:56:\"`presenter_category`.`text` AS `presenter_category:text`\";i:10;s:58:\"`presenter_category`.`text2` AS `presenter_category:text2`\";i:11;s:64:\"`presenter_category`.`seo_name` AS `presenter_category:seo_name`\";i:12;s:58:\"`presenter_category`.`title` AS `presenter_category:title`\";i:13;s:64:\"`presenter_category`.`position` AS `presenter_category:position`\";i:14;s:54:\"`presenter_category`.`lft` AS `presenter_category:lft`\";i:15;s:54:\"`presenter_category`.`rgt` AS `presenter_category:rgt`\";i:16;s:58:\"`presenter_category`.`depth` AS `presenter_category:depth`\";i:17;s:68:\"`presenter_category`.`show_goods` AS `presenter_category:show_goods`\";i:18;s:88:\"`presenter_category`.`presenter_goods_type` AS `presenter_category:presenter_goods_type`\";i:19;s:62:\"`presenter_category`.`visible` AS `presenter_category:visible`\";i:20;s:56:\"`presenter_category`.`type` AS `presenter_category:type`\";i:21;s:74:\"`presenter_category`.`else_image_id` AS `presenter_category:else_image_id`\";i:22;s:68:\"`presenter_category`.`image_name` AS `presenter_category:image_name`\";i:23;s:54:\"`presenter_category`.`ext` AS `presenter_category:ext`\";i:24;s:54:\"`presenter_category`.`src` AS `presenter_category:src`\";i:25;s:72:\"`presenter_category`.`image_top_id` AS `presenter_category:image_top_id`\";i:26;s:70:\"`presenter_category`.`image_og_id` AS `presenter_category:image_og_id`\";i:27;s:70:\"`presenter_category`.`description` AS `presenter_category:description`\";i:28;s:64:\"`presenter_category`.`keywords` AS `presenter_category:keywords`\";i:29;s:86:\"`presenter_category`.`goods_import_url_id` AS `presenter_category:goods_import_url_id`\";i:30;s:62:\"`presenter_category`.`updated` AS `presenter_category:updated`\";i:31;s:60:\"`presenter_category`.`filter` AS `presenter_category:filter`\";i:32;s:72:\"`presenter_category`.`filter_price` AS `presenter_category:filter_price`\";i:33;s:90:\"`presenter_category`.`discounted_items_show` AS `presenter_category:discounted_items_show`\";i:34;s:56:\"`presenter_category`.`code` AS `presenter_category:code`\";i:35;s:26:\"`image`.`id` AS `image:id`\";i:36;s:56:\"`image`.`document_state_id` AS `image:document_state_id`\";i:37;s:30:\"`image`.`name` AS `image:name`\";i:38;s:36:\"`image`.`good_id` AS `image:good_id`\";i:39;s:36:\"`image`.`updated` AS `image:updated`\";i:40;s:44:\"`image`.`description` AS `image:description`\";i:41;s:62:\"`image`.`auto_admin_update_id` AS `image:auto_admin_update_id`\";i:42;s:38:\"`image`.`position` AS `image:position`\";i:43;s:36:\"`image`.`default` AS `image:default`\";i:44;s:40:\"`image`.`watermark` AS `image:watermark`\";i:45;s:34:\"`image`.`tmp_id` AS `image:tmp_id`\";i:46;s:28:\"`image`.`ext` AS `image:ext`\";i:47;s:54:\"`image`.`auto_date_create` AS `image:auto_date_create`\";i:48;s:54:\"`image`.`auto_date_update` AS `image:auto_date_update`\";i:49;s:62:\"`image`.`auto_admin_create_id` AS `image:auto_admin_create_id`\";}s:3:\"set\";a:0:{}s:4:\"from\";a:0:{}s:4:\"join\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"tables\";a:1:{i:0;s:39:\"`categories_goods` AS `categories_good`\";}s:10:\"conditions\";s:80:\"(`goods`.`id` = `categories_good`.`good_id` AND `categories_good`.`deepest` = 1)\";s:4:\"type\";s:6:\"INNER \";}i:1;a:3:{s:6:\"tables\";a:1:{i:0;s:36:\"`categories` AS `presenter_category`\";}s:10:\"conditions\";s:135:\"(`presenter_category`.`id` = `categories_good`.`category_id` AND `presenter_category`.`lft` >= 18 AND `presenter_category`.`rgt` <= 37)\";s:4:\"type\";s:6:\"INNER \";}i:2;a:3:{s:6:\"tables\";a:1:{i:0;s:19:\"`images` AS `image`\";}s:10:\"conditions\";s:35:\"(`image`.`id` = `goods`.`image_id`)\";s:4:\"type\";s:5:\"LEFT \";}}s:5:\"where\";a:3:{i:0;s:28:\"`goods`.`visible_retail` = 1\";i:1;s:60:\"AND ( `goods`.`union_id` = 0 OR `goods`.`visible_self` = 1 )\";i:2;s:346:\"AND `goods`.`id` IN (295,296,298,299,300,308,310,312,314,315,317,321,323,325,329,330,333,335,337,339,340,342,745,1414,2236,2608,3131,5775,1045401,1045501,1045601,1045701,1166801,2052401,2052501,2052601,2052801,2052901,2053001,2053101,2053201,2097501,2097601,2097701,2329701,2367801,2368001,2536001,3470901,3471101,3471201,3749554,3749556,3749557)\";}s:7:\"orderby\";a:1:{i:0;s:28:\"`presenter_category:lft` ASC\";}s:5:\"order\";a:0:{}s:7:\"groupby\";a:2:{i:0;s:23:\"`presenter_category:id`\";i:1;s:12:\"`goods`.`id`\";}s:6:\"having\";a:0:{}s:8:\"distinct\";b:0;s:5:\"limit\";b:0;s:6:\"offset\";b:0;}s:11:\"total_count\";i:11;}', '||', 0, '5e538d7675ece1099347241')0.0011
SELECT `images`.*
FROM (`images`)
WHERE `good_id` = 3749554
ORDER BY `images`.`id` ASC
0.0000
Select * From `payment_discounts` Where (`goods_price_setting_id` = 1 or goods_price_setting_id = 0) and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 0.000000 between `from` and `to` and `only_logged` = 00.0000
Select * From `customer_discounts` Where `customer_id` = 0 and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 0.000000 between `from` and `to`0.0000
select (sum(stor_count) - sum(blok_count)) as count from goods_branches where good_id = "3749554"0.0001
Select * From `payment_discounts` Where (`goods_price_setting_id` = 1 or goods_price_setting_id = 0) and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 189.000000 between `from` and `to` and `only_logged` = 00.0000
Select * From `customer_discounts` Where `customer_id` = 0 and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 189.000000 between `from` and `to`0.0000
SELECT `images`.*
FROM (`images`)
WHERE `good_id` = 3470901
ORDER BY `images`.`id` ASC
0.0000
Select * From `payment_discounts` Where (`goods_price_setting_id` = 1 or goods_price_setting_id = 0) and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 0.000000 between `from` and `to` and `only_logged` = 00.0000
Select * From `customer_discounts` Where `customer_id` = 0 and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 0.000000 between `from` and `to`0.0000
select (sum(stor_count) - sum(blok_count)) as count from goods_branches where good_id = "3470901"0.0001
select (sum(stor_count) - sum(blok_count)) as count from goods_branches where good_id = "3131"0.0001
select (sum(stor_count) - sum(blok_count)) as count from goods_branches where good_id = "1166801"0.0001
select (sum(stor_count) - sum(blok_count)) as count from goods_branches where good_id = "745"0.0001
select (sum(stor_count) - sum(blok_count)) as count from goods_branches where good_id = "295"0.0001
Select * From `payment_discounts` Where (`goods_price_setting_id` = 1 or goods_price_setting_id = 0) and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 150.000000 between `from` and `to` and `only_logged` = 00.0000
Select * From `customer_discounts` Where `customer_id` = 0 and (payment_id = NULL or payment_id = 0) and 150.000000 between `from` and `to`0.0000
select (sum(stor_count) - sum(blok_count)) as count from goods_branches where good_id = "5775"0.0001
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 18
AND rgt >= 37
ORDER BY `lft` DESC
0.0002
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `visible` = 1
AND `parent_id` IN (3601,3)
ORDER BY `lft` ASC
0.0019
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE `category_ids` = '|3601|'
ORDER BY `date` DESC
0.0000
Total: 700.078125
SessionValue
session_idvpq2pg61cdv8it6gc1lmhq72o7
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address34.226.244.70
last_activity1582534005
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03

Profiler executed in 0.015s